Mis vahe on tehtud tööl ja jõul?


Vastus 1:

Jõud on põhimõtteliselt komponent, mis põhjustab muutusi keha liikumises. Nagu see, kuidas puhkeolekus keha liigub, kui jõudu antakse.

F = m * a

Tehtud töö on jõu mõõtmine teatud vahemaa tagant. Tehtud töö aitab meil mõista, kui palju jõudu üritusel kasutatakse (kas antakse või omandatakse).

W = F * d = m * a * d

Erinevus on selles, et tehtud töö on jõu mõõdupuu. Jõud on keha liikumise juhtiv komponent.


Vastus 2:

Objektile rakendatav jõud on vektor, mis on määratletud osakese impulsi muutumisega aja suhtes.

F=dpdt.\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}}{dt}.

Kui tehtud tööd määratletakse osakeste positsiooni muutusega, korrutatuna objektile rakendatava jõuga.

W=F×d=F×dcosθwhere[math]θ[/math]istheanglebetweenforceappliedandthedisplacement.W=\vec{F}\times \vec{d}=F\times d\cos\theta where [math]\theta[/math] is the angle between force applied and the displacement.


Vastus 3:

Objektile rakendatav jõud on vektor, mis on määratletud osakese impulsi muutumisega aja suhtes.

F=dpdt.\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}}{dt}.

Kui tehtud tööd määratletakse osakeste positsiooni muutusega, korrutatuna objektile rakendatava jõuga.

W=F×d=F×dcosθwhere[math]θ[/math]istheanglebetweenforceappliedandthedisplacement.W=\vec{F}\times \vec{d}=F\times d\cos\theta where [math]\theta[/math] is the angle between force applied and the displacement.