Mis vahe on asendamismaksumusel ja neto realiseerimisväärtusel?


Vastus 1:

Neto realiseerimisväärtus:

Neto realiseeritav väärtus = sularaha sissevool vara müügist - tehtud kulutused

Varud: Kulu või NRV, mis on alati madalam, kirjendatakse kontodel.

Asenduskulu:

asendada ettevõtte vara või sama või võrdse väärtusega vara.

Rohkem informatsiooni:

Asenduskulu vs. tegelik rahaline väärtus


Vastus 2:

Valmistoodete lõppvarude väärtus on

Soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Hinnatud toorainevarude sulgemisel

Kui lõpptoodang, mille tootmisel seda tarbitakse, hinnatakse soetusmaksumuses või üle selle

Ainult omahinnaga

Else asendamise hinnaga.

Nüüd on küsimus selles

MIKS Asenduskulu ja neto realiseerimisväärtus?

Miks ei võiks neto realiseerimisväärtust kasutada ka toorainete puhul?

Põhjus on selles

Tootja puhul teab tootja oma toote neto realiseerimisväärtust.

Kuid kuna ta ei tegele toormaterjalidega, ei tea ta ka toorainete neto realiseerimisväärtust ... tema hinnang tooraine neto realiseerimisväärtuse kohta poleks isegi ligilähedane.

Niisiis, ta hindab toorainet asendusmaksumusega, st kuludega, millega saab tarnijalt toormaterjale osta.

Loodetavasti see aitas.


Vastus 3:

Valmistoodete lõppvarude väärtus on

Soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Hinnatud toorainevarude sulgemisel

Kui lõpptoodang, mille tootmisel seda tarbitakse, hinnatakse soetusmaksumuses või üle selle

Ainult omahinnaga

Else asendamise hinnaga.

Nüüd on küsimus selles

MIKS Asenduskulu ja neto realiseerimisväärtus?

Miks ei võiks neto realiseerimisväärtust kasutada ka toorainete puhul?

Põhjus on selles

Tootja puhul teab tootja oma toote neto realiseerimisväärtust.

Kuid kuna ta ei tegele toormaterjalidega, ei tea ta ka toorainete neto realiseerimisväärtust ... tema hinnang tooraine neto realiseerimisväärtuse kohta poleks isegi ligilähedane.

Niisiis, ta hindab toorainet asendusmaksumusega, st kuludega, millega saab tarnijalt toormaterjale osta.

Loodetavasti see aitas.