Mis vahe on renderdamisel ja ühendamisel ReactJS-is?


Vastus 1:

Reakt-komponendis toimub esmane renderdamine enne paigaldamist. Renderdamine tagastab elemendid, mis peaksid olema DOM-i paigaldatud. Reaktiivkomponendi paigaldamine tähendab reaktorkomponendi loodud DOM-i elementide tegelikku lisamist brauseri DOM-i esimest korda.

Järgnevalt on toodud mõned Reacti elutsükli funktsioonid, mis on seotud paigaldamisega.

  1. komponentWillMount () komponentDidMount () komponentWillUnmount ()

komponentWillMount () käivitatakse kohe pärast konstruktorit (), kuid enne renderdamist ().

komponentDidMount () kutsutakse pärast seda, kui komponendis kutsutakse esmakordselt renderdamise () meetod ja tulemust värskendatakse DOM-is. See funktsioon käivitatakse ainult üks kord reageeriva komponendi eluea jooksul.

Ka komponentiWillUnmount () kutsutakse ainult üks kord reageeriva komponendi elu jooksul, kuid see juhtub vahetult enne komponendi DOM-ist eemaldamist. Selle meetodi abil saate kirjutada komponendi puhastuskoodi, kui see on olemas.

funktsioon render () käivitatakse iga kord, kui komponendis ümberseadistamine toimub. See võib juhtuda kas olekumuutuse või rekvisiidi muutmise kaudu.

Peamine erinevus paigalduse ja renderdamise vahel on see, et paigaldamine toimub üks kord, kuid renderdamine võib toimuda mitu korda.