Mis vahe on "loota" ja "loota"?


Vastus 1:

Tere, Marta!

Suurepärane küsimus. Kui tuginete kellegi abile, siis sõltute ka temast. Kuid usaldada on veelgi võimsam! Kui (A) usaldate kedagi (B), on teil täielik usk ja usaldus, et nad tulevad läbi. A tahab abi, B aitab.

arvestage - kõneleja (B) lubab, et võite (A) neilt midagi oodata. B pakub abi ja loodab, et A võtab selle vastu. Loodetavasti aitab see, Paul


Vastus 2:

Enamasti on neil sama tähendus, kuid nende kahe fraasi kasutamine võib sõltuda mõnest olukorrast.

nt

Neid numbreid võime mõistatuse lahendamisel arvestada.

(Lause on üsna mitmetähenduslik, kuid ilmselt arusaadav)

Me võime mõistatuse lahendamisel nendele numbritele toetuda.

(Selle lause tähendus tähendab ühte asja: sõltuda neist arvudest)

Samuti on viisakas ja formaalses lauses / vestluses eelistatav kasutada "tugineda" kui "arvestada".

Juhuslikes lausetes / vestlustes piisaks "arvestamisest".