Mis vahe on “suhtelise” ja “absoluutse” õhurõhu vahel võhikul?


Vastus 1:

Absoluutne õhurõhk on tegelik rõhk, mida avaldab õhk konkreetses kohas. Suhteline rõhk on rõhk merepinnal, arvestades tegelikku absoluutset rõhku merepinnast kõrgemal või madalamal asuvas kohas.

Suhteline rõhk on see, mida kuvatakse ilmateadetes ja ilmajaamades, kuna ilm sõltub õhurõhust ühtlasel kõrgusel.

Baromeetrid mõõdavad tegelikult absoluutset rõhku. Suhtelise rõhu saamiseks tuleb näitu kõrgusega reguleerida.