Mis vahe on registri kaudse adresseerimisrežiimi ja indekseeritud adresseerimisrežiimi vahel?


Vastus 1:

Esiteks on adresseerimisrežiim see, kuidas operandi valimine programmi täitmise ajal sõltub adresseerimisrežiimist. Adresseerimisrežiimi on palju.

Kaudse registri adresseerimisrežiimis paigutatakse operandi nihe ühte registrisse, nagu juhises on täpsustatud. Andmete tegelik aadress on baasregistris või indeksiregistris, mis on juhisega määratud.

Indeks-adresseerimisrežiimis saadakse operandi aadress, lisades üldregistri (nn registriregistri) sisule konstantse väärtuse. Indeksiregistri number ja püsiväärtus sisalduvad juhiskoodis.Index-režiimi kasutatakse massiivile pääsemiseks, mille elemendid asuvad järjestikuses mäluasukohas. Käsukoodi sisu tähistab massiivi lähteaadressi ja indeksiregistri väärtust ning aktiivse elemendi indeksi väärtust. Indeksi suurendamise või vähendamise teel pääseb juurde massiivi erinevatele elementidele.

Nii, et poisid on mõlemad täiesti erinevad.