Mis vahe on rekombinatsioonil ja transformantil?


Vastus 1:

Siit leiate parima vastuse:

transformatsioon: palja (raku või viirusosakesega mitteseotud) DNA omastamine.

rekombinatsioon: DNA molekulide ümberkorraldamine

seetõttu võib transformatsiooni teel saadud DNA sisestada raku DNA molekuli (kromosoomi või plasmiidi) rekombinatsiooni teel. Ilmselt võis transformatsiooni teel saadud DNA saada rekombinatsiooni teel (nt rekombinantne plasmiid)

https: //www.researchgate.net/pos ...