Mis vahe on reaktsioonivõimel ja radioaktiivsusel?


Vastus 1:

Tuumaenergeetikas viitab reaktsioonivõime kriitilisusele. Reaktsioonivõime põhineb korrutusteguril k. Kui korrutustegur on 1, on tuum täpselt kriitiline, kui praeguse põlvkonna iga neutron viib järgmise põlvkonna keskmiselt ühe neutronini.

Kui k on 1, on tuum kriitiline ja reaktsioonivõime on null. Kui k on suurem kui üks, on tuum ülekriitiline ja reaktsioonivõime positiivne. Samuti, kui k on väiksem kui üks, on tuum subkriitiline ja reaktsioonivõime on negatiivne.

Täpsemalt rho = reaktsioonivõime = (k - 1) / k. (Või kui töötate Westinghouse'i heaks, siis rho = ln (k). Miks Westinghouse'il on oma määratlus, on saladus teada, kuid vähestele. LOL).

Radioaktiivsus seevastu viitab tuumade spontaansetele muutustele. Näiteks muutub 5000 pluss aasta jooksul pool 14 süsinikuaatomit / tuuma hunnikust 14 lämmastikuaatomiks / -tuumaks (eraldades protsessis beetaosakesi).