Mis vahe on kvantvahul ja nööril?


Vastus 1:

Need on kvantgravitatsiooni kaks erinevat teooriat. Üks on ilmselgelt vale, kuid ma ei ütle teile, kumb.

Spin Foam, tekkis loopi kvantgravitatsioonist. Lähtepunkt on Einsteini võrrandite otsene kvantimine. Sellise kvantimise üks omadusi on vajadus piiratud vahemaa järele. … Penrose Spin Networks-i tutvustades üritatakse üles ehitada Hilberti kvantgravitatsiooniruum. Need on ühesuunalised graafikud, mille servadel on täisarv. Kui Hilberti ruum on olemas, saab proovida ehitada ja toiminguid teha, mis viivad Einsteini võrrandini.

Keelpilliteooria (mis on ~ 10 aastat vanem) lähenes teisiti. Selgub, et see on üks kvantim tasases ruumis liikuvat ühemõõtmelist stringi, spektril on massitu spin-2 graviton. Madala energiakuluga füüsikas on selle tagajärjeks Einsteini võrrandid. Stringi teooria probleem on järjepidevus. Sellel on üks !. Mis toob kaasa igasuguseid hullumeelseid tulemusi, nagu lisamõõtmed, üldsümmeetria, hunnik imelikke mitteseisevaid olekuid. Ükski neist ei ole vastuolus ühegi eksperimentaalse teadmisega. Kuid ühelgi neist pole ka eksperimentaalset tõestust.

LQG-s ega Spin Foamis pole stringe.

Stringi teoorias pole piiratud kaugust ega spinnivõrke.