Mis vahe on teaduskatsetes kvalitatiivsetel ja kvantitatiivsetel andmetel?


Vastus 1:

Kvantitatiivne kirjeldab tavaliselt seda, kui palju, kui sageli olid erinevused olulised, kas mõni muutuja oli seotud teiste muutujatega ja mõnikord põhjustas mõni teine.

Teisest küljest on kvalitatiivne pigem see, mida inimesed mõtlevad või tunnevad, mitte numbrid, vaid tekst. Näiteks kuidas suhtuda juhtunusse? Kvalitatiivne teave aitab välja mõelda - miks midagi juhtus või kuidas inimesed aru said.


Vastus 2:

Kvantitatiivne: arvväärtusel on tähendus ja kahe väärtuse erinevus peegeldab eraldatuse ulatust.

Kvalitatiivne: isegi numbrilise väärtuse korral ei tähenda erinevus enamikul juhtudel üldse midagi. Muudel juhtudel pole lihtsalt siltil nagu “ta on poiss” mingit numbrilist ekvivalenti.


Vastus 3:

Kvantitatiivne: arvväärtusel on tähendus ja kahe väärtuse erinevus peegeldab eraldatuse ulatust.

Kvalitatiivne: isegi numbrilise väärtuse korral ei tähenda erinevus enamikul juhtudel üldse midagi. Muudel juhtudel pole lihtsalt siltil nagu “ta on poiss” mingit numbrilist ekvivalenti.