Mis vahe on ruutkeskmise võrrandil ja ruutkeskmisel avaldisel?


Vastus 1:

Tere,

Lause määratletakse fraasina, mis koondab numbrid (konstantsed), tähed (muutujad) või nende kombinatsiooni, mille operaatorid ühendavad (+, -, *, /), et tähistada millegi väärtust.

nt:

f(x)=ax2+bx+cf(x) = ax^{2}+bx+c

Võrrand tähendab võrdsuse avaldust. See on lause, milles kaks avaldist on üksteisega võrdsed. Võrrandi rahuldamiseks on oluline kindlaks määrata muutuja väärtus; seda nimetatakse võrrandi lahendiks või juuriks.

nt:

ax2+bx+c=0ax^{2}+bx+c = 0

Terviseks