Mis vahe on PUT ja POST päringu REST API vahel?


Vastus 1:

REST tähistab esinduslikku riigiülekannet rakendusliides (API), mis kasutab HTTP-päringuid teatud andmebaasi andmetega suhtlemiseks ja teostab erinevaid toiminguid, nagu GET, POST, PUT ja DELETE. POST loob teatud ressursi või kogumi all uue ressursi. Atribuudi tagastab päritoluserver, kes loeb päringut uue käsuüksusena. POST {{url}} // basseini HTTP / 10.3 PUT-kasutaja saab taotleda olemasoleva ressursi värskendamist, asendades olemasoleva olemi, kasutades "olemasolevatResourceId" PUT {{url}} / pool / HTTP / 10.2 API testimisel kõige sagedamini kasutatavad meetodid. Nõude nõudmisel võib kasutada ka muid meetodeid.

Aitäh.


Vastus 2:

Erinevused PUT- ja POST-meetodite vahel:

PUT - seda kasutatakse tavaliselt ressursi värskendamiseks. See on idempotentne.

POST - seda kasutatakse uue ressursi loomiseks. See pole idempotentne.

Idempotentne - mitme eduka päringu tulemus ei muuda ressursi olekut pärast esialgset rakendust

VÕI

Idempotentne meetod tähendab, et edukalt täidetud päringu tulemus ei sõltu sellest, mitu korda seda täidetakse.

ReadmoreaboutRESTfulWebServicesInterviewQuestionsRead more about RESTful Web Services Interview Questions