Mille poolest erinevad puhas matemaatika, matemaatikaõpe ja matemaatiline füüsika?


Vastus 1:

Puhas matemaatika hõlmab abstraktsete struktuuride ja süsteemide uurimist ega tegele nende rakenduste uurimisega. Seda väljendit kasutatakse sageli ülikoolide kursustel, mis käsitlevad geomeetriat, algebrat, analüüsi ning tuletatud või seotud teemasid või valdkondi.

Lisaselgitused puhta matemaatika kohta:

Puhta matemaatika eesmärk on abstraktsete matemaatiliste struktuuride avastamine, mõistmine ja selgitamine. Need struktuurid on sageli reaalmaailma nähtustele tuginevate mõistete üldistused, kuid nende elegants ja kirjeldav jõud pakuvad neile huvi omaette. Suurema abstraktsiooni tulemusel võib puhas matemaatika hõlbustada sageli uute seoste leidmist matemaatika eri harude vahel. Isegi kui puhtal ja rakendusmatemaatikal on erinevad filosoofilised positsioonid, on praktikas palju matemaatikute ja teiste matemaatikute vahelist suhtlust. teadlased. Puhtad matemaatikud loovad tööriistad, mida matemaatikud, füüsikud, bioloogid, arvutiteadlased ja insenerid kasutavad reaalse maailma probleemide lahendamiseks. Kuid mõnikord on see voog vastupidine ja puhtad matemaatikud kasutavad abstraktse uurimistöö inspiratsiooniks loodusnähtusi, näiteks kvantmehaanikat või geeniuuringuid.

Allikas: puhas matemaatika | Matemaatikakool | Bristoli ülikool

Vaata ka artiklit Puhas matemaatika - Vikipeedia.

Matemaatikaõpe hõlmab erinevaid matemaatikaharusid, õppeaineid, teemasid ja valdkondi, mida on õppinud kolledži või ülikooli tudengid, IB-programmi üliõpilased või tõsised matemaatikaõppijad.

Näiteks kui teadlased rakendavad elektrienergia ja elektriskeemidega seotud füüsikaliste suuruste suhtes keerulisi numbreid, teevad nad matemaatilist füüsikat. Füüsikaliste nähtuste täpseks kirjeldamiseks ja selgitamiseks on piisavate matemaatiliste mudelite kasutamine matemaatikafüüsikasse kuuluv töö.

Matemaatiline füüsika

viitab matemaatiliste meetodite väljatöötamisele füüsika probleemide lahendamiseks. Journal of Mathematical Physics määratleb valdkonna kui "matemaatika rakendamist füüsika probleemidele ja selliste rakenduste jaoks sobivate matemaatiliste meetodite väljatöötamist ning füüsikaliste teooriate kujundamist." See on rakendusmatemaatika haru, kuid tegeleb füüsiliste probleemidega .

Lisateabe saamiseks lugege järgmist linki:

Matemaatiline füüsika