Mis vahe on psühhodünaamilisel ja gestaltteraapial?


Vastus 1:

Erinevus psühhodünaamilise ja gestaltteraapia vahel:

Friedrich (Fritz) Perli (1893-1970) asutatud gestaltteraapia rõhutab isiklikku vastutust ja aitab klientidel keskenduda olevikule ning terapeudi ja kliendi suhte arendamisele kliendi elu sotsiaalsele küljele, st teadlikkusele, hoiakutele, tunnetele ja nende arusaamad, mitte tõlgendused. Sigmund Freudi (1890ndad ja 1930ndad) rajatud psühhodünaamilise teraapia käigus uuritakse teie alateadlikke tundeid, mõtteid ja teie mineviku mõju olevikule.