Mis vahe on omandisuhted, seltsingud, piiratud vastutusega ühingud, ühe inimese ettevõtted, osaühingud?


Vastus 1:

Omanduse, seltsingu, piiratud vastutusega ühingu (LLP), ühe isiku ettevõtte (OPC), osaühingu (Pvt Co) vahel on arvukalt erinevusi, mida juba käsitletakse siin. Keskendun väga põhimõttelisele erinevusele kõigi vahel, selle asemel et üksikasjalikult käsitleda.

Ehkki omanikud, partnerlusettevõtted, LLP, OPC, Pvt Co on eri tüüpi äriorganisatsioonid, mida kasutatakse ettevõtte juhtimiseks. Igal ettevõttel on erinevad plussid ja miinused ning see, milline neist teie vajadustele sobib, sõltub teie investeeringust, tootlusest ja sissetulekutest, edaspidisest laienemisplaanist, kaasnevast riskist jne.

Alustades füüsilisest isikust ettevõttest, on ettevõtluse lihtsaim vorm ning nagu nimigi ütleb, sobib see inimesele, kellel pole partnerit või kes pole huvitatud riskide ja ettevõtluse tasude jagamisest. Ehkki ideaaljuhul sobib see väga väikeste ettevõtete jaoks, kes vajavad väga piiratud rahalisi vahendeid.

Partnerlusühing on enam-vähem sarnane eraettevõttega, kuid ühe või enama partneriga. Nii on see lisanud eelise kohustuste jagamise ja töötamise vahel, aga ka usalduse ohu.

LLP on korporatiivse struktuuriga partnerlusettevõte, nii et see sai lisaks veel eelise Body Corporate, eraldi juriidilisest isikust ning seda reguleerib valitsus nagu ka ettevõtteid

OPC on Indias uus kontseptsioon, mis on osaühing, mille direktoriks ja aktsionäriks on ainult ainus liige. Siiski ei tohi välismaalane ega väljaspool India elav isik ega korporatiivne isik olla OPC-s ainus isik, seega on see piiratud ainult India residendist üksikisikuga.

Pvt Company (ka aktsiaselts) on Indias väga hästi aktsepteeritud struktuur, see koosneb direktorite nõukogust ja aktsionäridest ning töötab eraldi omandi- ja juhtimiskontseptsiooni kallal. See struktuur on kogu maailmas väga hästi aktsepteeritud ja sobib hästi ärile, mis kavandab kasvu ja laienemist, rahastamist, IPO-d jms.


Vastus 2:

Siin on üksuste tüüpide võrdlus. Ettevõtte omand vs partnerlus vs ühe inimese ettevõte vs elukestva õppe programm vs osaühing.

1. Registreerimine

 • Omanik

Ettevõtte ametlikku registreerimist ei toimu.

 • Partnerlus

Partnerlussuhe võib olla registreeritud või registreerimata. Partnerluse registreerimine on vabatahtlik. Registreeringu korral registreeritakse partnerlus 1932. aasta partnerlusseaduse alusel.

 • Ühe inimese ettevõte

Üks isiklik ettevõte registreeritakse korporatiivasjade ministeeriumis 2013. aasta äriühinguseaduse alusel.

 • LLP

Elukestva õppe programm registreeritakse ettevõtlusministeeriumis vastavalt 2008. aasta usaldusühingu seadusele.

 • Osaühing

Osaühing registreeritakse korporatiivasjade ministeeriumis vastavalt 2013. aasta äriühingute seadusele.

2. Üksuse nimetamise suunised

 • Omanik

Ettevõtte omaniku nimevalikut saab kasutada ettevõtte omamise jaoks. Nime kasutamiseks pole kinnitust vaja; siiski on hea vältida kaubamärkidega nimetusi.

 • Partnerlus

Projekti elluviijate nimevalikut saab partnerluse jaoks kasutada. Nime kasutamiseks pole kinnitust vaja; siiski on hea vältida kaubamärkidega nimetusi.

 • Ühe inimese ettevõte

Korraldaja antud nime valiku peab heaks kiitma ettevõtte registripidaja. Lubatud on ainult nimed, mis pole identsed / sarnased olemasoleva ettevõtte nimega või LLP-nimega, ja nimed, mis pole solvavad ega ebaseaduslikud. Üksuse nimi lõpeb sõnadega “OPC” või “One Person Company”.

 • LLP

Korraldaja antud nime valiku peab heaks kiitma ettevõtte registripidaja. Lubatud on ainult nimed, mis pole identsed / sarnased olemasoleva ettevõtte nimega või LLP-nimega, ja nimed, mis pole solvavad ega ebaseaduslikud. Üksuse nimi lõpeb sõnadega „usaldusühing” või „LLP”.

 • Osaühing

Korraldaja antud nime valiku peab heaks kiitma ettevõtte registripidaja. Lubatud on ainult nimed, mis pole identsed / sarnased olemasoleva ettevõtte nimega või LLP-nimega, ja nimed, mis pole solvavad ega ebaseaduslikud. Üksuse nimi lõpeb sõnadega “Osaühing”.

3. Üksuse õiguslik seisund

 • Omanik

Omanikut ei tunnustata iseseisva juriidilise isikuna ja propageerija vastutab temaga seotud kohustuste eest isiklikult.

 • Partnerlus

Seltsingut ei tunnustata eraldi juriidilise isikuna ja partnerid vastutavad seltsingu kohustuste eest isiklikult.

 • Ühe inimese ettevõte

Üks isiklik ettevõte on eraldiseisev juriidiline isik, mis on registreeritud 2013. aasta äriühingute seaduse alusel. Üksikettevõtte direktor ja ametisse nimetatud direktor ei vastuta isiklikult ettevõtte kohustuste eest.

 • LLP

LLP on eraldi juriidiline isik, mis on registreeritud vastavalt 2008. aasta LLP seadusele. LLP partnerid ei vastuta isiklikult LLP kohustuste eest.

 • Osaühing

Osaühing on eraldi juriidiline isik, mis on registreeritud 2013. aasta aktsiate seaduse alusel. Osaühingu direktorid ja aktsionärid ei vastuta isiklikult ettevõtte kohustuste eest.

4. Liikme (te) vastutus

 • Omanik

Omanikul on piiramatu vastutus ja ta vastutab kõigi omandiõiguse kohustuste eest.

 • Partnerlus

Partneritel on piiramatu vastutus ja nad vastutavad kõigi partnerluse kohustuste eest.

 • Ühe inimese ettevõte

Direktoril ja nominendirektoril on piiratud vastutus ja nad vastutavad ainult oma aktsiakapitali ulatuses.

 • LLP

Partnerite vastutus on piiratud ja nad vastutavad ainult elukestvasse õppesse tehtud panuse ulatuses.

 • Osaühing

Aktsionäridel on piiratud vastutus ja nad vastutavad ainult oma aktsiakapitali ulatuses.

5. Minimaalne liikmete arv

 • Omanik

Liikmeks võib olla ainult üks inimene.

 • Partnerlus

Partnerluse alustamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.

 • Ühe inimese ettevõte

Üksikettevõtte asutamiseks on vaja vähemalt kahte inimest, nimelt: Direktor ja nominendirektor.

 • LLP

Elukestva õppe alustamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.

 • Osaühing

Osaühingu asutamiseks on vaja vähemalt kahte isikut.

6. Maksimaalne liikmete arv

 • Omanik

Liikmeks võib olla ainult üks inimene.

 • Partnerlus

Partnerite maksimaalne arv võib olla ainult 20.

 • Ühe inimese ettevõte

Ühel inimesel võib olla ainult kaks inimest, nimelt. Direktor ja nominendirektor.

 • LLP

Elukestval õppeprogrammil võib olla piiramatu arv partnereid.

 • Osaühing

Osaühingul võib olla maksimaalselt 200 aktsionäri või liiget.

7. Välisomand

 • Omanik

Välismaalastel ei ole lubatud asutada omanikut.

 • Partnerlus

Välismaalastel ei ole lubatud partnerlust alustada.

 • Ühe inimese ettevõte

Direktor ja nominendirektor ei saa olla välismaalased.

 • LLP

Välismaalastel lubatakse elukestvasse õppesse investeerida ainult India Reservpanga ja välisinvesteeringute edendamise nõukogu (FIPB) nõusolekul.

 • Osaühing

Välismaalastel on enamikus sektorites lubatud investeerida osaühingusse automaatse kinnituse teel.

8. Ülekantavus

 • Omanik

Ei ole üleantav.

 • Partnerlus

Ei ole üleantav.

 • Ühe inimese ettevõte

Omandiõiguse saab üle anda.

 • LLP

Omandiõiguse saab üle anda.

 • Osaühing

Omandiõiguse saab üle anda aktsiate võõrandamise teel.

9. Olemasolu või püsivus

 • Omanik

Firmaettevõtte olemasolu sõltub omanikust.

 • Partnerlus

Partnerlusettevõtte olemasolu sõltub partneritest. Võib olla lõpetatud partneri surma tõttu.

 • Ühe inimese ettevõte

Üksikettevõtte olemasolu ei sõltu direktorist ega esindajast. Saadud likvideerida ainult vabatahtlikult või reguleerivate asutuste poolt.

 • LLP

Elukestva õppe programm ei sõltu partneritest. Saadud likvideerida ainult vabatahtlikult või äriühinguõiguse nõukogu korraldusega.

 • Osaühing

Osaühingu olemasolu ei sõltu direktoritest ega aktsionäridest. Saadud likvideerida ainult vabatahtlikult või reguleerivate asutuste poolt.

10. Maksustamine

 • Omanik

Maksustatakse üksikisikuna, võttes aluseks omaniku kogutulu.

 • Partnerlus

Ühingu kasumit maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajadusel lisatasu ja hüvitis.

 • Ühe inimese ettevõte

Ettevõtte One Person kasum maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajaduse korral lisatasu ja kahjum.

 • LLP

LLP kasumit maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajaduse korral lisatasu ja kahjum.

 • Osaühing

Osaühingu kasumit maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajadusel lisatasu ja kahjum.

Mõned 2018. aasta eelarves välja kuulutatud algatused on India alustava kogukonna kasvumootoriks. Üks eelarves sisalduvatest teadaannetest, mis mõjutab otseselt India idufirmasid, on valitsuse otsus vähendada tulumaksu 25 protsendini väikeste ettevõtete puhul, mille aastane käive on kuni 250 Rs. Ehkki valitsus vabastab iduettevõtted nende asutamisest juba esimese viie aasta jooksul, võib see hiljutine samm neid veelgi aidata.

11. Iga-aastased kohustuslikud koosolekud

 • Omanik

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • Partnerlus

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • Ühe inimese ettevõte

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • LLP

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • Osaühing

Juhatuse ja üldkoosolekud peavad toimuma perioodiliselt.

12. Aastased arhiivid

 • Omanik

Ettevõtte registripidajale ei ole vaja esitada majandusaasta aruannet. Tuludeklaratsioon tuleb esitada vastavalt ettevõtte tuludele.

 • Partnerlus

Ettevõtte registripidajale ei ole vaja esitada majandusaasta aruannet. Partnerluse jaoks tuleb esitada tuludeklaratsioon.

 • Ühe inimese ettevõte

Üks inimene ettevõte peab igal aastal esitama raamatupidamise aastaaruande ja aastaaruande ettevõtete registripidajale. Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka ettevõttele One Person.

 • LLP

LLP peab igal aastal esitama registripidajale raamatupidamise aastaaruande ja maksevõime aruande ning aastaaruande. Tuludeklaratsiooni peab esitama ka LLP.

 • Osaühing

Osaühing peab igal aastal esitama raamatupidamise aastaaruande ja aastaaruande äriühingute registripidajale. Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka osaühingule.

13. Registreerimise maksumus

 • Ühe inimese ettevõte

HG Corporate Advisors pakub ettevõtte registreerimist ühele isikule Rs-i hinnas. R-st 11 000 / -

 • LLP

HG Corporate Advisors pakub LLP registreerimist Rs-i hinnas. 8300 / -

 • Osaühing

HG Corporate Advisors pakub osaühingule registreerimist Rs hinnas. R-st 11 000 / -

Ettevõtte registreerimisel abi saamiseks

Helista: 82608–82609 - HG ettevõtted


Vastus 3:

Siin on üksuste tüüpide võrdlus. Ettevõtte omand vs partnerlus vs ühe inimese ettevõte vs elukestva õppe programm vs osaühing.

1. Registreerimine

 • Omanik

Ettevõtte ametlikku registreerimist ei toimu.

 • Partnerlus

Partnerlussuhe võib olla registreeritud või registreerimata. Partnerluse registreerimine on vabatahtlik. Registreeringu korral registreeritakse partnerlus 1932. aasta partnerlusseaduse alusel.

 • Ühe inimese ettevõte

Üks isiklik ettevõte registreeritakse korporatiivasjade ministeeriumis 2013. aasta äriühinguseaduse alusel.

 • LLP

Elukestva õppe programm registreeritakse ettevõtlusministeeriumis vastavalt 2008. aasta usaldusühingu seadusele.

 • Osaühing

Osaühing registreeritakse korporatiivasjade ministeeriumis vastavalt 2013. aasta äriühingute seadusele.

2. Üksuse nimetamise suunised

 • Omanik

Ettevõtte omaniku nimevalikut saab kasutada ettevõtte omamise jaoks. Nime kasutamiseks pole kinnitust vaja; siiski on hea vältida kaubamärkidega nimetusi.

 • Partnerlus

Projekti elluviijate nimevalikut saab partnerluse jaoks kasutada. Nime kasutamiseks pole kinnitust vaja; siiski on hea vältida kaubamärkidega nimetusi.

 • Ühe inimese ettevõte

Korraldaja antud nime valiku peab heaks kiitma ettevõtte registripidaja. Lubatud on ainult nimed, mis pole identsed / sarnased olemasoleva ettevõtte nimega või LLP-nimega, ja nimed, mis pole solvavad ega ebaseaduslikud. Üksuse nimi lõpeb sõnadega “OPC” või “One Person Company”.

 • LLP

Korraldaja antud nime valiku peab heaks kiitma ettevõtte registripidaja. Lubatud on ainult nimed, mis pole identsed / sarnased olemasoleva ettevõtte nimega või LLP-nimega, ja nimed, mis pole solvavad ega ebaseaduslikud. Üksuse nimi lõpeb sõnadega „usaldusühing” või „LLP”.

 • Osaühing

Korraldaja antud nime valiku peab heaks kiitma ettevõtte registripidaja. Lubatud on ainult nimed, mis pole identsed / sarnased olemasoleva ettevõtte nimega või LLP-nimega, ja nimed, mis pole solvavad ega ebaseaduslikud. Üksuse nimi lõpeb sõnadega “Osaühing”.

3. Üksuse õiguslik seisund

 • Omanik

Omanikut ei tunnustata iseseisva juriidilise isikuna ja propageerija vastutab temaga seotud kohustuste eest isiklikult.

 • Partnerlus

Seltsingut ei tunnustata eraldi juriidilise isikuna ja partnerid vastutavad seltsingu kohustuste eest isiklikult.

 • Ühe inimese ettevõte

Üks isiklik ettevõte on eraldiseisev juriidiline isik, mis on registreeritud 2013. aasta äriühingute seaduse alusel. Üksikettevõtte direktor ja ametisse nimetatud direktor ei vastuta isiklikult ettevõtte kohustuste eest.

 • LLP

LLP on eraldi juriidiline isik, mis on registreeritud vastavalt 2008. aasta LLP seadusele. LLP partnerid ei vastuta isiklikult LLP kohustuste eest.

 • Osaühing

Osaühing on eraldi juriidiline isik, mis on registreeritud 2013. aasta aktsiate seaduse alusel. Osaühingu direktorid ja aktsionärid ei vastuta isiklikult ettevõtte kohustuste eest.

4. Liikme (te) vastutus

 • Omanik

Omanikul on piiramatu vastutus ja ta vastutab kõigi omandiõiguse kohustuste eest.

 • Partnerlus

Partneritel on piiramatu vastutus ja nad vastutavad kõigi partnerluse kohustuste eest.

 • Ühe inimese ettevõte

Direktoril ja nominendirektoril on piiratud vastutus ja nad vastutavad ainult oma aktsiakapitali ulatuses.

 • LLP

Partnerite vastutus on piiratud ja nad vastutavad ainult elukestvasse õppesse tehtud panuse ulatuses.

 • Osaühing

Aktsionäridel on piiratud vastutus ja nad vastutavad ainult oma aktsiakapitali ulatuses.

5. Minimaalne liikmete arv

 • Omanik

Liikmeks võib olla ainult üks inimene.

 • Partnerlus

Partnerluse alustamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.

 • Ühe inimese ettevõte

Üksikettevõtte asutamiseks on vaja vähemalt kahte inimest, nimelt: Direktor ja nominendirektor.

 • LLP

Elukestva õppe alustamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.

 • Osaühing

Osaühingu asutamiseks on vaja vähemalt kahte isikut.

6. Maksimaalne liikmete arv

 • Omanik

Liikmeks võib olla ainult üks inimene.

 • Partnerlus

Partnerite maksimaalne arv võib olla ainult 20.

 • Ühe inimese ettevõte

Ühel inimesel võib olla ainult kaks inimest, nimelt. Direktor ja nominendirektor.

 • LLP

Elukestval õppeprogrammil võib olla piiramatu arv partnereid.

 • Osaühing

Osaühingul võib olla maksimaalselt 200 aktsionäri või liiget.

7. Välisomand

 • Omanik

Välismaalastel ei ole lubatud asutada omanikut.

 • Partnerlus

Välismaalastel ei ole lubatud partnerlust alustada.

 • Ühe inimese ettevõte

Direktor ja nominendirektor ei saa olla välismaalased.

 • LLP

Välismaalastel lubatakse elukestvasse õppesse investeerida ainult India Reservpanga ja välisinvesteeringute edendamise nõukogu (FIPB) nõusolekul.

 • Osaühing

Välismaalastel on enamikus sektorites lubatud investeerida osaühingusse automaatse kinnituse teel.

8. Ülekantavus

 • Omanik

Ei ole üleantav.

 • Partnerlus

Ei ole üleantav.

 • Ühe inimese ettevõte

Omandiõiguse saab üle anda.

 • LLP

Omandiõiguse saab üle anda.

 • Osaühing

Omandiõiguse saab üle anda aktsiate võõrandamise teel.

9. Olemasolu või püsivus

 • Omanik

Firmaettevõtte olemasolu sõltub omanikust.

 • Partnerlus

Partnerlusettevõtte olemasolu sõltub partneritest. Võib olla lõpetatud partneri surma tõttu.

 • Ühe inimese ettevõte

Üksikettevõtte olemasolu ei sõltu direktorist ega esindajast. Saadud likvideerida ainult vabatahtlikult või reguleerivate asutuste poolt.

 • LLP

Elukestva õppe programm ei sõltu partneritest. Saadud likvideerida ainult vabatahtlikult või äriühinguõiguse nõukogu korraldusega.

 • Osaühing

Osaühingu olemasolu ei sõltu direktoritest ega aktsionäridest. Saadud likvideerida ainult vabatahtlikult või reguleerivate asutuste poolt.

10. Maksustamine

 • Omanik

Maksustatakse üksikisikuna, võttes aluseks omaniku kogutulu.

 • Partnerlus

Ühingu kasumit maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajadusel lisatasu ja hüvitis.

 • Ühe inimese ettevõte

Ettevõtte One Person kasum maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajaduse korral lisatasu ja kahjum.

 • LLP

LLP kasumit maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajaduse korral lisatasu ja kahjum.

 • Osaühing

Osaühingu kasumit maksustatakse 30% -ga, millele lisandub vajadusel lisatasu ja kahjum.

Mõned 2018. aasta eelarves välja kuulutatud algatused on India alustava kogukonna kasvumootoriks. Üks eelarves sisalduvatest teadaannetest, mis mõjutab otseselt India idufirmasid, on valitsuse otsus vähendada tulumaksu 25 protsendini väikeste ettevõtete puhul, mille aastane käive on kuni 250 Rs. Ehkki valitsus vabastab iduettevõtted nende asutamisest juba esimese viie aasta jooksul, võib see hiljutine samm neid veelgi aidata.

11. Iga-aastased kohustuslikud koosolekud

 • Omanik

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • Partnerlus

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • Ühe inimese ettevõte

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • LLP

Iga-aastaste kohustuslike koosolekute pidamise nõudeid pole.

 • Osaühing

Juhatuse ja üldkoosolekud peavad toimuma perioodiliselt.

12. Aastased arhiivid

 • Omanik

Ettevõtte registripidajale ei ole vaja esitada majandusaasta aruannet. Tuludeklaratsioon tuleb esitada vastavalt ettevõtte tuludele.

 • Partnerlus

Ettevõtte registripidajale ei ole vaja esitada majandusaasta aruannet. Partnerluse jaoks tuleb esitada tuludeklaratsioon.

 • Ühe inimese ettevõte

Üks inimene ettevõte peab igal aastal esitama raamatupidamise aastaaruande ja aastaaruande ettevõtete registripidajale. Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka ettevõttele One Person.

 • LLP

LLP peab igal aastal esitama registripidajale raamatupidamise aastaaruande ja maksevõime aruande ning aastaaruande. Tuludeklaratsiooni peab esitama ka LLP.

 • Osaühing

Osaühing peab igal aastal esitama raamatupidamise aastaaruande ja aastaaruande äriühingute registripidajale. Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka osaühingule.

13. Registreerimise maksumus

 • Ühe inimese ettevõte

HG Corporate Advisors pakub ettevõtte registreerimist ühele isikule Rs-i hinnas. R-st 11 000 / -

 • LLP

HG Corporate Advisors pakub LLP registreerimist Rs-i hinnas. 8300 / -

 • Osaühing

HG Corporate Advisors pakub osaühingule registreerimist Rs hinnas. R-st 11 000 / -

Ettevõtte registreerimisel abi saamiseks

Helista: 82608–82609 - HG ettevõtted