Mis vahe on tootmise kavandamisel ja kontrollimisel?


Vastus 1:

Sõna tootmine ütleb meile ainult seda, et me toome midagi lisaväärtust. Erinevus tuleneb kahest sõnast: planeerimine ja kontroll. Planeerimine tehakse alati tulevikuks. Seega proovib välja mõelda, mida tuleb etteantud tootmiseesmärgi saavutamiseks tulevikus ära teha, „tootmise planeerimine“.

Saab ainult kontrollida praegu toimuvat või otsustada, mida nüüd teha. Kontroll määratluse järgi peab olema reaalajas.

Plaanime plaani kohaselt teostada. Iga kord, kui kontrollime “olevikku”, peab meie “plaan” muutuma. Tegelikult vaatame “ühte ja sama asja” kahest erinevast vaatenurgast: olevikku ja tulevikku.

Kui peame tegema täpselt plaanipäraselt, peab iga kontrollimisotsus viivitamatult kajastuma uuendatud kavas nii kiiresti, kui asjad praeguses muutuvad.

Need, kes ei suuda reaalsuse muutustega nii kiiresti ümber planeerida, on puudega ja arvavad, et need kaks terminit tähendavad midagi erinevat. Neile, kes saavad seda teha, [nagu mina] ärge tehke vahet tootmise kavandamisel ja kontrollimisel.