Mis vahe on institutsioonidel ja regulatsioonil?


Vastus 1:

Durkheim kirjeldas sotsioloogiat kui teadust institutsioonidest, nende tekkest ja funktsioonidest. Mis on institutsioonid sotsioloogide silmis? Sotsioloogide jaoks on institutsioonid (i) sotsiaalsed vormid, mis paljunevad ise ja (ii) reguleerivad indiviidide käitumist antud kogukonnas. Institutsioonide näideteks on valitsused, perekond, inimkeeled, ülikoolid, haiglad, äriettevõtted ja õigussüsteemid. Regulatiivne režiim on institutsioon (sotsioloogia sõnastuses).

Väärib märkimist, et enamik majandusteadlasi ignoreerib institutsioone. Peavoolu majandusteadlased käsitlevad regulatsiooni kui reegleid ja nende jõustamist. Need reeglid kehtestavad seadusandjad kõiketeadvate majandusteadlaste soovitusel. Majandusteadlased ei näe (või ei taha näha) regulatiivset režiimi elava sotsiaalse vormina. Nad tunnistavad siiski, et eksisteerib selline nähtus, mida nimetatakse regulatiivseks püüdmiseks, mille abil majandusteadlasi ja nende regulaatorkliente ähvardavad erihuvid. See tähendab, et regulatiivsel režiimil näib mõnikord olevat oma mõte.