Mis vahe on lähenemisele millelegi (akadeemikute piires) teoreetiliselt, metoodiliselt ja empiiriliselt?


Vastus 1:

Teoreetiline - puhtalt paberil.

Siin tehakse hüpoteese. Puhas vorm avaldusi, mis ootavad tõesuse tõestamist või mitte.

Just näiteks "galaktikas on miljon musta auku". Avaldus, mida pole veel tõestatud ega ümber lükatud.

Metoodika - avalduse tõestamise protsess või lähenemisviis. See võib juhtuda ka ilma hüpoteesita. Metoodiline lähenemisviis algab faktidest või teadaolevatest arvudest ja tavadest, seejärel vastab küsimusele.

Empiiriline - puhtalt vaatluse ja arvutamise teel. Empiiriline väärtus või valem on selline, mis tuleneb vaatlusest ja enamasti on see konstant. Planki konstant jne.

Akadeemikas kehtivad kõik need tõele.