Mis vahe on veteranil ja võitlusveteranil?


Vastus 1:

"Mis vahe on veteranil ja võitlusveteranil?"

Veteran on iga teenistuja, kes täidab praegust minimaalset teenistusaega liikme lepingu sõlmimise ajal. Ma ei ole järginud minimaalset aega, see oli olnud 180 pidevat aktiivse tööpäeva päeva.

Lahinguveteran on teenistusliige, kes on vähemalt ühe päeva veetnud sõjateatris. Võite saada vigastada või surma isegi esimesel päeval.

Kõike seda öeldes peab veteranide kogukonna enamus KÕIKI veterane, olenemata sellest, kas on rahu aeg või lahing.

Lahinguveteraniks saamine on osa loosimise õnnestumisest ja enesemotivatsioonist. Isegi kui värbaja valib lahingrelvad, pole garantii, et nad saadetakse lahinguteatrisse.


Vastus 2:

Põhimõtteliselt kõik, kes teenivad mõne riigi sõjaväes, on veteranid. Lahinguveteran on keegi, kes teenis tegevteenistuses, st paigutati konfliktipiirkonda (inglise keeles inglise, mitte USA). Mõnikord võidakse arvestada veel ühe alajaotusega, kui võideldakse “saapad maa peal” või suures baasis. EG UK Afganistani medalid on kõik ühesugused, kuid võitlusel osalejatel on lindil rosett.

See on tekitanud vaidlust nende seas, kes varasemates konfliktides said kõik sama medali.


Vastus 3:

Põhimõtteliselt kõik, kes teenivad mõne riigi sõjaväes, on veteranid. Lahinguveteran on keegi, kes teenis tegevteenistuses, st paigutati konfliktipiirkonda (inglise keeles inglise, mitte USA). Mõnikord võidakse arvestada veel ühe alajaotusega, kui võideldakse “saapad maa peal” või suures baasis. EG UK Afganistani medalid on kõik ühesugused, kuid võitlusel osalejatel on lindil rosett.

See on tekitanud vaidlust nende seas, kes varasemates konfliktides said kõik sama medali.