Mis vahe on käitustõrgetel, simulatsioonivigadel ja kompileerimisvigadel?


Vastus 1:

Esimene minu vastus küsimusele Mis on VLSI-s kompileerimine, väljatöötamine ja simuleerimine? võib olla kasulik ette lugeda.

Kompileerimisvead tekivad kompileerimise etapis, kui lähtekoodi parsitakse ja süntaksivigu kontrollitakse. Enamasti on need arusaadavad ja hõlpsasti parandatavad. Ka vigu, mis tekivad “väljatöötamise” faasis, käsitletakse mõnikord kompileerimisvigadena, kuna need juhtuvad kohe pärast koodi parsimist, kuid väljatöötamise etapis.

Käitusaja vead on vead, mis tulevad jooksuajal (simulatsiooni ajal, kui aeg edeneb). Need võivad olla probleemid kodeerimisega - näiteks nullkursori probleem, juhusliku piirangu viga, ülekandeviga, piiratud juurdepääsuga massiividele jne

Simulatsioonivead on ka vead, mis võivad juhtuda simulatsiooni ajal. Kuid lisaks kodeerimisprobleemide tõttu käitusaja vigadele võivad need põhjustada ka kontrollija / tulemustabeli märgistatud vead, kinnitusvead ja testi ebaõnnestumise tõrke või tõrke mis tahes muust võimalikust kontrollist