Mis vahe on alalisel ja lisakohtunikul?


Vastus 1:

Püsivast kohtunikust pole midagi teada? Kõik kord ametisse nimetatud kohtunikud on püsivad

Menetluskohtus esimene lähetus on

Pealinnakohtunik

Suurlinnakohtunik

Täiendav ringkonnakohtunik / lisaistungite kohtunik

(pingeread on erinevad ja hugest on madalama astme kohtu ringkonnakohtunik)

Ringkonnakohtunik

Ülemkohtu kohtunik

Ülemkohtu kohtunik