Mis vahe on vastastikuse mõistmise memorandumil, lepingul, strateegilisel partnerlusel, allianssil ja lepingul rahvusvahelise poliitika kontekstis?


Vastus 1:

Memorandum - vastastikuse mõistmise memorandum on riikide vahelise mittesiduva kokkuleppe esimene etapp, milles kirjeldatakse riikidevahelise mõistmise üksikasju ja tingimusi ning nende kohustusi ja nõudeid.

LEPING on mõlema riigi allkirjastatud lepingu viimane etapp. Kui mõni riik selle kokkuleppe vastu on, saab selle kohtus jõustada.

Üldiselt järgitakse memorandumi kõrval lepingut.

Nii leping kui ka leping osutavad samale tähendusele.

Strateegiline partnerlus on riikidevaheline pikaajaline majanduslikel, poliitilistel, sotsiaalsetel ja ajaloolistel teemadel toimuv interaktsioon.

Liit on suhe samade huvidega rahvaste vahel ühise eesmärgi saavutamiseks ja vastastikuseks kasu saamiseks.