Mis vahe on tasapinnal ja horisontaalpinnal?


Vastus 1:

Praktiliselt ei ole erinevust inimese suuruse, st kuni 100 km ² ulatuse piirkonnas.

Horisontaal on määratletud vertikaali suhtes suvalises punktis, nimeline joon, mis määratleb vertikaali suvalises kohas kui sellega risti oleva tasapinna.

Tasapinda määratletakse ka kui suunda, mis on risti nööri joone või raskusastmega.

Neid kahte ei saa väikeste vahemaade kaugusel eristada.


Vastus 2:

Tasapind: Tasapinnaline pindala on määratletud kui kõverjooneline pind, mis on igas punktis risti selle raskusjõu suunaga. Liikuva vee pind on tõeliselt tasane. ... Horisontaaltasapind: Punkti läbiv horisontaaltasapind on tasapind, mis on selle punkti tasapinnaga puutuv.


Vastus 3:

Aitäh Arunpandi Mahalingam A2A eest

Siin on 8 vastust!

Mõõdistamisel kasutatakse mõisteid tasapind ja horisontaaltasapind.

Siin määratletakse tasane pind kõverjoonelise pinnaga, mis on igas punktis risti selle raskusastmega.

Horisontaalne pind või punkti läbiva horisontaaltasapind on tasapind, mis on selle punkti tasapinnaga puutuv.

Loodan, et see aitab.