Mis vahe on seaduskuulekal ja eetilisel kodanikul?


Vastus 1:

Noh, kui ma tean, siis seaduses kajastuvad ühiskondlikud normid ja väärtused. Kui seadus on vastuolus ühiskonna eetiliste väärtuste, kõlbluse, kultuuri ja tavadega, kipuvad inimesed sellest loobuma või eirama seda. Näiteks Nepalis kuulutati välja 2033. aasta sotsiaalse käitumise reformi seadus, mis keelas kodanikel pulmatseremooniale kutsuda rohkem kui 50 sugulast. Nepaali inimesed peavad väärtust või eelistavad veenduda, et nende lähedaste ja kinniste lähedased on õnnel. See on kultuuripraktika, mida Nepali on hellitanud juba ammusest ajast. Selle tulemusel see seadus ei jõustunud. Samuti on hiljutine Guthi Bill väljaanne, mis pani rahva tänavatel demonstreerima, nagu see oleks nende eetika ja kultuuri vastu, hea näide sellest, miks inimeste eetika ja moraal peaksid seadusi kajastama. Seega pole seaduskuulekate ja eetiliste kodanike vahel sellist erinevust. Seaduskuulekas kodanik on automaatselt eetiline kodanik, kui erakordne isik keeldub teatud erandjuhtudel järgimast seadust, mis on vastuolus nende eetiliste väärtustega. Järelikult tunnistatakse selline seadus tühiseks.