Mille poolest ekspedeerija ja kaubatranspordi agentuur erinevad?


Vastus 1:

Ekspedeerija - ekspediitor ei liigu tegelikult teie last ise. Ekspedeerija on vahendaja kaubasaatja ja erinevate veoteenuste vahel, näiteks kaubalaevadel ookeanilaevandus, kaubaveod, kiire kaubavedu õhutranspordiga ja kaupade vedu raudteel.

Kaubaveoagentuur - kaubatranspordi agentuur: kaubatranspordi agentuur või GTA tähendab iga isikut, kes osutab teenuseid seoses maanteevedudega ja väljastab saatelehte mis tahes nimega. Saatekiri on oluline tingimus, et seda saaks käsitleda GTA-na.

Kui vajate ekspedeerimise tuge, külastage meid, oleme India parim ekspedeerimise agentuur.