Mille poolest erineb feminist ja radikaalne feminist?


Vastus 1:

Feminist on keegi, kes usub feminismi ja püüab saavutada muutusi, mis aitavad naistel saada võrdsed võimalused ja õigused.

arvestades, et

Radikaalne feminist on inimene, kes nõuab ühiskonna radikaalset ümberkorraldamist, kus ülimuslikkus on kõrvaldatud kõigis sotsiaalsetes ja majanduslikes olukordades.

Allolev pilt kirjeldab seda tabavamalt: