Mis vahe on jaotusel ja funktsioonil?


Vastus 1:

Tõenäosusteoorias ja statistikas on tõenäosusjaotus matemaatiline funktsioon, mis pakub katses erinevate võimalike tulemuste esinemise tõenäosusi. Tehnilisemalt öeldes on tõenäosusjaotus juhusliku nähtuse kirjeldus sündmuste tõenäosuse osas. Näiteks kui mündivõtmise tulemuse tähistamiseks kasutatakse juhuslikku muutujat X ("eksperiment"), siis X tõenäosusjaotus võtaks väärtuse 0,5 X = peade puhul ja 0,5 X = saba korral (eeldades, et münt on õiglane). Juhuslike nähtuste näited võivad hõlmata katse või uuringu tulemusi.

Algselt idealiseeriti funktsiooni, kuidas erinev kogus sõltub teisest kogusest. Näiteks on planeedi asukoht aja funktsioon. Ajalooliselt töötati kontseptsioon lõpmatuseni välja 17. sajandi lõpul ja kuni 19. sajandini olid vaadeldud funktsioonid diferentseeritavad (see tähendab, et neil oli suur korrektsus). Funktsiooni kontseptsioon vormistati 19. sajandi lõpul komplektiteooria osas ja see laiendas kontseptsiooni rakendusalasid oluliselt.

Allikas- Vikipeedia