Mis vahe on otsesel ja kaudsel redoksreaktsioonil?


Vastus 1:

Keemilist reaktsiooni, milles oksüdeerimine ja redutseerimine toimuvad samaaegselt, nimetatakse redoksreaktsiooniks.

Otsene redoksreaktsioon on siis, kui oksüdeerimine ja redutseerimine toimuvad samal mahutis / anumas samaaegselt.

Kaudne redoksreaktsioon on siis, kui oksüdatsioon ja redutseerimine toimuvad eraldi erinevates mahutites / anumates / poolrakkudes.


Vastus 2:

Kaudsed redoksreaktsioonid on sellised, kus redutseerimine ja oksüdeerimine toimuvad eraldi kohtades.

Prototüüpiline näide on elektrokeemilises kambris, kus teil on kaks keeduklaasi, millest igaüks sisaldab lahust ja elektroodi, kuid mis on ühendatud ainult "soolasillaga".

Otsest redoksreaktsiooni näete tavaliselt üldkeemias. Segate mõned asjad samas potis kokku, midagi väheneb ja midagi muud oksüdeerub.

Loodan, et see aitab!