Mis vahe on DEA registreerimisel ja riiklikul narkootikumide litsentsil?


Vastus 1:

DEA registreerimine on vajalik kõigilt, kes impordivad / ekspordivad, toodavad, levitavad, kirjutavad välja, väljastavad või manustavad kontrollitavaid ohtlikke aineid. Seega peavad CDS-i seaduslikud ravimite tootjad või levitajad või proviisorid või arstid registreeruma.

Paljud riigid registreerivad oma seadusi ja reegleid. Kuid kõigi USA-s asuvate CDS-i narkootikumide käitlejate jaoks on vajalik föderaalne DEA-registreerimine. Nii nõuavad mõned riigid lisaks DEA registreerimisele ka registreerimist.

DEA-l on eriüksus nimega Diversion Investigators. Need DEA esindajad kontrollivad ja auditeerivad iga kahe aasta tagant kõiki riiklikke legaalseid ravimitootjaid, importijaid / eksportijaid, hulgimüüjaid või turustajaid. Tavaliselt edastab see osakond DEA eriesindajatele andmeid ravimite levitamise kohta ilma heauskse põhjuseta. Suunatud uurijatel pole vahistamisvolitusi ega tegele kriminaaluurimisega.

Nii nõuavad mõned riigid registreerimist koos DEA registreerimisega. Paljud riigid ei nõua registreerimist. Seega järgite kõiki seadusi.