Mis vahe on konstruktoril ja meetodil?


Vastus 1:
  • Konstruktor
  1. Ehitaja Sama nimi kui Klassi nimi.Sel pole tagasivõtutüüpi.Kõne ajal, kui me teeme klassi.objekti, pole tal sõbra funktsiooni.
  • Meetodid
  1. Meetod ei saa olla sama nimi kui klassi nimi. Sellel on tagastamisviis Type.While Meetodite puhul peame helistama läbi objekti.Sel on sõberfunktsioon.

Minu sait: - Java algajale


Vastus 2:

Ehitaja: -

Ehitaja käivitab, kui klassiobjekt selle aja lõi, käivitab konstruktori. ehitaja sõltub objektist, mitu korda konstruktor käivitab mitu loodud objekti mitu korda ehitajat. Konstruktori ja klassi nimi on samad.

Meetod: -

Meetod on käivitatud, kui kutsutakse klassi objekti järgi, meetodit kasutatakse programmis koos parameetrite / argumentidega või ilma parameetrite / argumentideta. Selles meetodis kirjutage äriloogika. Selles programmis kasutage mitut meetodit.