Mis vahe on ettevõttel aktsiaseltsil?


Vastus 1:

Firma on üldmõiste. Sellel puudub akadeemiline määratlus ega seletus. Nii et te ei leia ühtegi raamatut, mis määratleks või selgitaks mõistet “ettevõte”

Üldiselt kasutatakse seda aktsiaseltside (enamasti aktsiaseltside) viitamiseks

Võite vaadata -

Aktsiaseltsi eelised

Aktsiaseltsi halvad küljed


Vastus 2:

Aktsiaseltsil on aktsionäridena üldsus. Kui ettevõtted vajavad suurt kapitali, kutsuvad nad üles osalema avalikkuses - olema omanikud / aktsionärid, kellel on ettevõttes osaline osalus. Seejärel kaubeldakse nende aktsiatega börsil ja kaubeldakse iga päev. Osaühingul on aga omandiõigus piiratud ja üldiselt võivad omanikud / aktsionärid olla projekti elluviijad ning nende sõbrad ja kaastöötajad. Osaühingu aktsiatega ei saa börsil kaubelda. Ettevõtted, kes nõuavad väiksemat kapitalibaasi, võivad seda ettevõtte struktuuri kasutada vajaliku kapitali kaasamiseks ilma aktsiaseltside nõutavate avaldamisstandarditeta raamatupidamise aastaaruannete avaldamiseks, börsinimekirja koostamise nõudeks jms. Osaühingu põhjendus täisühingu vastu on see, et pankroti või maksejõuetuse korral jne osaühingu edendajad ei vastuta isiklikult (ettevõtte vastutus on piiratud osakapitaliga)