Mis vahe on hakkijal ja alalispinge regulaatoril?


Vastus 1:

Elektroonikas kasutatakse hakkimisahelat arvukate elektrooniliste lülitusseadmete ja vooluahelate tüüpide tähistamiseks, mida kasutatakse võimsuse juhtimises ja signaalirakendustes. Chopper on seade, mis muundab fikseeritud alalisvoolu sisendi vahetult alalisvoolu väljundpingeks.

Pingeregulaator on loodud konstantse pingetaseme automaatseks hoidmiseks. Pingeregulaator võib olla lihtne edasisuunamise konstruktsioon või sisaldada negatiivse tagasiside juhtimissilmuseid. See võib kasutada elektromehaanilisi mehhanisme või elektroonilisi komponente.


Vastus 2:

Alalisvoolu hakkija on staatiline seade, mis muundab fikseeritud alalisvoolu sisendpinge otse muutuva alalisvoolu väljundpingeks. Hakkurit võib pidada vahelduvvoolu trafo alalisvoolu ekvivalendiks.

Chopperis on reguleeritav transistor / FET kallutatud lülitina (alati küllastuse või väljalülituse korral) ja lülitatud kõrge sagedusega, mis annab kõrge kasuteguri.

Alalisvoolu pingeregulaatoris töötab regulaatortransistor lineaarses piirkonnas, mille tulemuseks on soojusena hajuva energia raiskamine.