Mis vahe on Descartes'i ja parameetrilise võrrandi vahel?


Vastus 1:

Oletame, et kivi visatakse õhku ja selle x ja y koordinaadid saab arvutada igal ajal t sekundis, kasutades:

Graafikul on x ja y teljed ning t näib olevat lisamuutuja, mida graafikul ei mainita.

See on Descartes'i võrrand, mis on võrdne ülaltoodud parameetriliste võrrandite paariga.


Vastus 2:

Descartes'i võrrandis tähistate kõverat kui otsest suhet x, y koordinaadi vahel. Näiteks y

=x2 = x^2

.

Parameetriline võrrand on võrrand, kus kaks koordinaati on esitatud teise muutujana, mida nimetatakse parameetriks. Ülalnimetatud näite puhul võiksite seda lihtsalt esindada

x=tx=t

ja

y=t2.y=t^2.

Olen võtnud näite kahest mõõtmest. Kolmemõõtmelised näited on sarnased.