Mis vahe on a ja an vahel?


Vastus 1:

Laiendamaks seda, mida teised on kirjutanud:

„A” ja „an” on mõlemad määramata tähtajaga artiklid, millel on sama tähendus. “A” kasutatakse enne kaashäälikuga algavate sõnade kasutamist ja “an” enne täishäälikuga algavate sõnade kasutamist, sõltumata õigekirjaviisist.

Järgmine on õige:

raamat

tööriist

kasulik tööriist (kuna “kasulik” algab kaashäälikuga, isegi kui “u” on täishäälik)

õun

pärija (kuna “pärija” algab täishääliku häälega, isegi kui “h” on kaashäälik)

Artiklid „a“ ja „an“ osutavad, et järgnev nimisõna on asi, millest kuulajalt või lugejalt ei eeldata juba teadmist:

Palun too mulle padi. - see palub kuulajal või lugejal tuua mõne padja, ükskõik millise padja.

Palun too mulle padi. - see palub kuulajal või lugejal tuua konkreetse padja, millest ta eeldatavasti juba teab.

A ja a kasutatakse ainsuse nimisõnu. Mitmuslike või loendamatute nimisõnade korral kasutage sama mõistet „mõned”:

Palun tooge mulle mõned padjad.

Palun tooge mulle leiba.


Vastus 2:

Põhimõtteliselt järgnevad artiklile a ainsused, loendatavad nimisõnad, mis algavad kaashäälikutega. (Nt mul on pastapliiats.)

Teisest küljest järgnevad artiklile an ainsused, loendatavad nimisõnad, mis algavad täishäälikutega. (Nt mul on õun.)

Kuigi artiklit an kasutatakse enne täishäälikute kõlavaid nimisõnu, eelneb artiklile a mõni sõna, mis algab tähega “U”. Neid sõnu hääldatakse nii, nagu neil on kaashäälikud (nt “ühtne”, “euroopalik”, “liit”), mistõttu nad kasutavad lausetes artiklit a.

  • Lähedusse sisenes vormiriietusega mees. Tüdruk surus Euroopa mehe maapinnale. Liit moodustati erinevatest arvamustest.

Allikas:

Tähtajatud artiklid A vs.


Vastus 3:

Põhimõtteliselt järgnevad artiklile a ainsused, loendatavad nimisõnad, mis algavad kaashäälikutega. (Nt mul on pastapliiats.)

Teisest küljest järgnevad artiklile an ainsused, loendatavad nimisõnad, mis algavad täishäälikutega. (Nt mul on õun.)

Kuigi artiklit an kasutatakse enne täishäälikute kõlavaid nimisõnu, eelneb artiklile a mõni sõna, mis algab tähega “U”. Neid sõnu hääldatakse nii, nagu neil on kaashäälikud (nt “ühtne”, “euroopalik”, “liit”), mistõttu nad kasutavad lausetes artiklit a.

  • Lähedusse sisenes vormiriietusega mees. Tüdruk surus Euroopa mehe maapinnale. Liit moodustati erinevatest arvamustest.

Allikas:

Tähtajatud artiklid A vs.