Mis vahe on 1g (grammi) molekulil ja 1 nA (Avogadro arv) molekulidel?


Vastus 1:

1 g midagi on proovi mass. See sisaldab teatud arvu molekule, mis sõltub ühe molekuli massist. 1 gramm kergeid, väikeseid molekule sisaldab suuremat arvu molekule. 1 g suuremaid raskemaid molekule sisaldab väiksemat arvu molekule.

1 nA on osakeste arv ainult arv, see ei kirjelda mingil viisil muid proovi omadusi, mille väärtus on 6,022 x 10e23.