Mis põhjustab kvant- ja klassikalise korrelatsiooni erinevust?


Vastus 1:

Kas see on loogiline? Noh, natuke “Hilberti ruumis” on puhvis. See termin viitab lõpmatule dimensioonilisele vektorruumile, näiteks funktsioonide kogumile, mis moodustab aluse kõigile pidevatele funktsioonidele - mõelge näitena Fourieri analüüsile. Selle ja selle vahel, miks kvantkorrelatsioonid eksisteerivad, puudub loogiline seos. Arvatakse isegi, et funktsioonid, mis on Schrödingeri võrrandi lahendused, hõlmavad sageli Hilberti ruumi.