Mis vahe on teadusel, inseneril ja tehnoloogial?


Vastus 1:

Algteadus osutab üldises mõttes praktikale või uute teooriate avastamisele (mis põhinevad uurimistööl või praktikal), millest võiks kogu maailmale abi olla, samas kui inseneriteadus on valdkond, kus teooriaid saab muuta või praktilistel eesmärkidel kasulikumaks muuta. Ja tehnoloogia on nii teaduse kui ka tehnika rakendus. Niisiis, kõik kolm on mõnes aspektis omavahel seotud.


Vastus 2:

Insenertehnikat võib vaadelda kui teaduse rakendust ja tehnoloogia hõlmab tööriistu, mida insenerid asjade ehitamiseks ja valmistamiseks kasutavad, ning see hõlmab ka tööriistu, mida teadlased kasutavad uurimistöös.

Insener versus teadus - erinevused, sarnasused ja kattumine

Insener versus teadus - erinevused, sarnasused ja kattumine