Mis vahe on scanf ("% c") ja scanf ("% c") vahel?


Vastus 1:

Erinevus on ruumis. Tühik on scanf-vormingus stringis kontrollmärk, mis käsib tal sisestada ahela lugemiseks ja iga järjestikuse tähemärgi sisestusvoost, mille jaoks isspace () vastab tõeseks (tühikud, lõppjooned, sakid), ära visata.

Paljud skaneerimiskonversioonid, näiteks% d või% s, jätavad automaatselt tühja tühiku vahele, kuid mitte% c,% [või% n


Vastus 2:
7.21.6.2 Funktsioon fscanf5. Tühimärkidest koosnev käsk täidetakse sisestuse lugemisega kuni esimese mittetühimärgist (mis jääb lugemata) või seni, kuni enam ühtegi tähemärki ei saa lugeda. Direktiiv ei nurju kunagi.8. Sisestatud tühiku märgid (nagu on täpsustatud eraldiseisva funktsiooni abil) jäetakse vahele, välja arvatud juhul, kui spetsifikatsioon sisaldab spetsiifikat [, c või n.