Mis vahe on kiirgusel ja lainepikkusel?


Vastus 1:

Kiirgus on energia emissioon elektromagnetiliste lainetena või liikuvate subatomaatiliste osakestena. See on energia, mis tuleb allikast ja rändab läbi mõne materjali või läbi kosmose. Valgus, soojus ja heli on kiirguse liigid.

Elektromagnetilise kiirguse vormid, nagu raadiolained, valguslained või infrapuna- / kuumalained, tekitavad kosmoses liikudes iseloomulikke mustreid. Igal lainel on kindel kuju ja pikkus. Piikide (kõrgpunktide) vahelist kaugust nimetatakse lainepikkuseks, st vahelaine järjestikuste lainete, eriti helilaine või elektromagnetilise laine punktide vahel.


Vastus 2:

Kiirgus võib esineda kas laetud osakestest või mõnede alaatomiliste osakeste (nt elektronid: beetakiirgus) kiirgatud elektromagnetilise energia kujul.

Lainepikkus on vahemaa kahe järjestikuse maksimumi või kahe järjestikuse miinimumi vahel laines. Nagu arvata võis, on lainepikkuse ühik sama kui kauguse ühik (tavaliselt cm, mikromeeter, nanomeeter või angstroom).

Lootus, mis aitab.