Mis vahe on polarisaatoril ja analüsaatoril?


Vastus 1:

Põhimõtteliselt on mõlemad samad, sama Polaroid toimib nii polarisaatori kui ka analüsaatorina. Kui me analüüsime valgust polaroidiga, nimetatakse seda analüsaatoriks

ja

kui moodustame polariseerimata valguse polariseeritud valguseks, siis nimetatakse polaroidiks polarisaatorit

Vaadake minu uut vinge androidrakendust 2KnowMySelf- artikli taskuraamat

2KnowMySelf - Article Pocket Book - Androidi rakendused teenuses Google Play


Vastus 2:

Polarisaatori ja analüsaatori vahel pole vahet, neile antakse erinev nimi, kuna neil on erinevad rollid optikas. Need on filtrid, mis võimaldavad teatud valguslaine suunadel filtreid läbida. Polarisaator võimaldab ainult seda valguse komponenti, mis on proovi tasapinnaga risti, analüsaator võimaldab aga komponenti, mis on paralleelne proovi tasapinnaga.


Vastus 3:

Polarisaatori ja analüsaatori vahel pole vahet, neile antakse erinev nimi, kuna neil on erinevad rollid optikas. Need on filtrid, mis võimaldavad teatud valguslaine suunadel filtreid läbida. Polarisaator võimaldab ainult seda valguse komponenti, mis on proovi tasapinnaga risti, analüsaator võimaldab aga komponenti, mis on paralleelne proovi tasapinnaga.