Mis vahe on "mehaanika" ja "dünaamika" vahel?


Vastus 1:

Mehaanika tegeleb kõigi keha vastasmõjudega jõudude ja sellest tuleneva keha liikumisega. Selle eesmärk on ennustada liikumise ja puhkuse olemust jõudude mõjul.

Mehaanika on laiem õppevaldkond, mis hõlmab dünaamikat ja staatikat.

Staatika tegeleb kehadega, mis asuvad puhkeasendis või ühtlasel liikumisel, st tasakaalus. Kehale mõjuv netojõud on null.

Dünaamika tegeleb liikuvate (kiirenevate) kehade ja neid mõjutavate jõududega. Dünaamika liigitatakse jällegi järgmiselt:

  • Kinemaatika, mis tegeleb ainult liikumisega (nihe, kiirus, kiirendus), arvestamata liikumise eest vastutavaid jõude. Kineetika, mis tegeleb liikumist põhjustavate tegelike jõududega. See kasutab peamiselt d'alemberti põhimõtet. (F = ma)