Mis vahe on sarnastel ja sarnastel?


Vastus 1:

# 1 "Alike" järgneb tegusõnale ja pärast seda pole nimisõna vaja. Nt: Mina ja mu vend mõtleme ühtemoodi.

# 2 "Meeldib" võib kasutada verbi järel eessõnana, seega on selle järel vaja nimisõnu või nimisõnafraasi. Nt: Ma arvan, nagu mu vend VÕI mu vend mõtleb nagu mina.

# 3. Samale järgneb tavaliselt eessõna 'kui' ja tähendab täpselt sama. Seega sarnaneb see rohkem sarnasusega kui "meeldib". Nt: minu mõtteviis on sama, mis mu vennal. VÕI Minu ja venna mõtteviis on sama.