Mis vahe on teemandil ja grafiidil nanotehnoloogia järgi?


Vastus 1:

Kuna süsinik-nanomaterjalide vastu on tohutu huvi, on sp-süsinik-nanostruktuurid viimastel aastatel muutunud taas huvi pakkuvateks objektideks, kuna neid peetakse nanomaterjalide, näiteks fulreenide, süsiniknanotorude ja grafeeni moodustumise eelkäijateks.

Sp3, sp2 ja sp hübridiseeritud aatomite kombinatsioon võib tekitada suure hulga süsiniku allotroopseid vorme ja faase, alustades süsiniku kristallidest, mis põhinevad kõigil sp3 (teemant) ja sp2 (grafiit, fullereen, grafeen).

Lisaks on olemas lugematu arv süsiniku üleminekuvorme, kus sp2 ja sp3 hübridisatsioonisidemed eksisteerivad samas tahkises nagu amorfne süsinik, tahma, tahma, koksid, klaasjas süsinik jne.