Mis siis, kui erinevus eoste ja kapslite vahel on erinev?


Vastus 1:

Bakteritel endal on tavaliselt kapslid - mis moodustavad nende antigeense aine (mis ründab nende peremehi) ja see on osa tavalistest täiskasvanud bakteritest. Ehkki spoorid on loomade embrüotega sarnased, noored bakterid välja ja ootavad optimaalset keskkonda, kus neist arenevad täiskasvanud bakterid.