Mis juhtub, kui teate erinevust õige ja vale vahel?


Vastus 1:

Me elame suhtelises plaanis ja seega võiks õige ja vale teadmine olla taju väljundiks saadud teadmiste ja kogemuste vaimse konditsioneerimise alusel. Kuid sellistel teadmistel või, kui ma kasutan sõna tunne, on eeliseid, mida tuleks sügavamalt uurida, et kinnitada, kas neil on seos teadusliku tööga. Inimkonna puhul on inimestel, kes kogevad distsipliini ja ausat elu, parem vaatlusvõime, eriti inimestel, kes pole eriti ekstravertsed ja energiat raiskavad, lisavad diskrimineerimise võime ja suudavad paremini eristada paremat ja valet mis tahes elualal, sealhulgas tööl. Kuues tunne osutab tundele ja kui turgutamine jätkub, annab see eelise intelligentseks muutmisel, mis töötab inimese jaoks rohkem, kuni isekus väheneb.