Kindlaksmääratud intressi ja lihtintressi erinevus 2 aasta eest 7,5% aastas on Rs 360. Mis on summa?


Vastus 1:

Olgu X summa.

2-aastase liitintressi saab kirjutada järgmiselt:

CI = X (1 + 7,5 / 100) ^ 2

CI = 1,075 ^ 2 X

CI = 1,155625 X

2 aastat lihtsat huvi saab kirjutada järgmiselt:

SI = X + 2 * X * 7,5 / 100

SI = X + 0,15 X

SI = 1,15 X - (ii)

Nüüd me teame seda,

CI - SI = 360 - (iii)

Asendades võrrandid (i) ja (ii) punktis iii,

1,155625 X - 1,15 X = 360

0,005625 X = 360

X = 360 / 0,005625

X = 64000.

Seega, summa on Rs. 64 000 / -.