Matemaatika: Mis vahe on kahe ribaga võrdusmärgi ja kolme ribaga võrdusmärgi vahel?


Vastus 1:

(A2A)

= Märk näitab alati võrdsust.

\equiv

märk võib tähistada igasuguseid erinevaid asju, sõltuvalt kontekstist. Seda kasutatakse sageli modulaarses aritmeetikas kongruentsuse saavutamiseks, nagu näiteks

38(mod5)3 \equiv 8 \pmod{5}

Mõnes kontekstis võib seda kasutada ka selleks, et rõhutada, et võrdsus kehtib definitsiooni järgi, või eristada võrdsust kui funktsiooni võrdsusest kõikjal. Ja on ilmselt ka teisi inimesi, kes kasutavad seda tähenduses seosetuid asju, millest ma pole kunagi kuulnud.


Vastus 2:

Tähendus sõltub kontekstist. Tavaliselt, kui räägitakse funktsioonidest, näitab kolme riba võrdusmärk võrdsust igas kirjeldatud punktis. Ma loen seda kui "identselt nulli". Näiteks x ruut võrdub nulliga nulliga, võrreldes z-ga on identselt z kompleksse konjugaadiga kogu tegelikul real.