Kas vahekohtu ja vahekohtu vahel on vahet?


Vastus 1:

Kohus on tavaliselt põhikirja loodu. Nagu keskhalduskohus, raudteehagide kohus, tulumaksukohus jne. Teisest küljest ei ole vahekohus kohusetäitja kohus, vaid luuakse poolte kokkuleppel. Vahekohus koosneb tavaliselt mitmest vahekohtunikust. Kui pooltevaheliste vaidluste lahendamiseks valitakse ainult üks vahekohtunik, nimetatakse teda ainsaks vahekohtunikuks. Kui rohkem kui üks, nimetatakse seda vahekohtuks.