Kas deflatsiooni ja negatiivse inflatsiooni vahel on vahet?


Vastus 1:

Rahalises kontekstis tähendavad mõisted “deflatsioon” ja “negatiivne inflatsioon” sama asja; langev hinnatase. Laiemas majanduslikus tähenduses kasutatakse sõna „deflatsioon“ lahtiselt, et kirjeldada kogu majandustegevuse (SKP) taseme aeglustumist või kahanemist, mida tavaliselt seostatakse inflatsioonimäära langusega.