Kas bioloogiliste ja tavaliste ainete molekulide / aatomite vahel on vahet?


Vastus 1:

Jaatav. Bioloogilise aine keerukus on tavalisest ainest parem.

Elu on dünaamilise mateeria omadus. See omadus avaldub orgaanilise eluna, kui dünaamiline üksus saavutab evolutsioonilise integratsiooni teatud taseme, näiteks vetikate oma, kus individuatsiooni nähtus ilmub esimest korda evolutsioonilise integratsiooni protsessi ajaloos. Ja palju hiljem, õigel ajal, ilmub teadvus olendites, kes jõudsid evolutsioonilise integratsiooni viimasele tasemele, mis on siiani saavutatud.


Vastus 2:

Mis tahes aatom, mille moodustavad kolm jõudu, nimelt tugev jõud SU (3), nõrk jõud SU (2) ja elektrodünaamiline jõud U (1).

Võib eeldada, et mis tahes bioloogiline aatom, mille moodustavad neli jõudu, nimelt ülalnimetatud kolm jõudu, millel on uus jõud SU (6), on minu artiklites täpsustatud.

Aju mikrotuubulites oli näha, et seal on loodud sidusus, ehkki keemilised elemendid lõid eraldi energialained.

Keemilised elemendid käitusid koos nagu polümeer ja keemilised reaktsioonid toimusid Co-Valency sidemete kaudu jne.

Lugege minu artiklit “Teadvuse keeruline kvantseisund - IOSR”.